Introductie

Welkom op de website van Mentality!
Deze website is bedoeld voor deelnemers aan het project Mentality en andere geïnteresseerden die op zoek zijn naar informatie over dit project. Het project richt zich op het inrichten en onderzoeken van dementievriendelijke gemeenschappen.

Dementievriendelijke gemeenschappen bevorderen en behouden de positieve gezondheid van mensen met dementie en hun mantelzorgers

schilderen_1.jpg

Voor mensen met dementie is het belangrijk te blijven participeren in de gemeenschap, gewaardeerd te worden, zich nuttig te maken en te genieten van betekenisvolle activiteiten. Dit is voor zowel mensen met dementie als mantelzorgers vaak moeilijk. Niet alleen als gevolg van dementie maar ook door de reactie vanuit de omgeving.

Het dementievriendelijk maken van de omgeving kan veel betekenen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In een dementievriendelijke gemeenschap werken burgers, zorg- en welzijnsprofessionals, overheidsmedewerkers, dienstverleners en bedrijven met elkaar samen. Zij streven samen naar een gemeenschap waar iedereen bij hoort, kan deelnemen en waarin aansluiting wordt gezocht op ieders behoeften en mogelijkheden.

Er is veel belangstelling voor dementievriendelijke gemeenschappen en er worden veel initiatieven ontplooid. In dit project zijn we op zoek naar de effecten die deze initiatieven hebben: waarom sommige initiatieven goed werken en wat er nodig is om succesvol te zijn als dementievriendelijke gemeenschap. We richten ons op gemeenten die aan de slag zijn gegaan met het dementie vriendelijk maken. We willen leren van de succesvolle initiatieven en van minder succesvolle initiatieven om een “gereedschapskist” te ontwikkelen dat andere gemeenten kunnen gebruiken. Dit testen we uit bij een vijftal gemeenten in Nederland.

Partners
Dit project werd uitgevoerd door Radboudumc, afdeling IQ healthcare, Zuyd Hogeschool en University of Nottingham, Sheffield Hallam University en de gemeenten Nijmegen, Wijchen en Heerlen. ZonMw is subsidieverstrekker vanuit het Programma Memorabel. Het project liep van 2017 tot en met 2021.

Samenvatting project

Het doel van dit project is het bevorderen en behouden van positieve gezondheid van mensen met dementie en hun mantelzorgers door het creëren van dementievriendelijke gemeenschappen. Een belangrijke vraag daarbij is of mensen met dementie en hun mantelzorgers van mening zijn dat initiatieven die ontstaan, aansluiten op hun behoeften en tot meer sociale participatie leiden.

Het project bestaat uit 3 fasen.

schilderen_1.jpg

In fase A gaan we op zoek naar wat in de (inter)nationale literatuur bekend is over dementievriendelijke gemeenschappen. Ook inventariseren we welke dementievriendelijke initiatieven en activiteiten er al zijn. In dit project richten we ons op de succesvolle initiatieven en gaan we na waarom deze zo goed werken. Maar van minder succesvolle initiatieven kunnen we ook veel leren.

In fase B vragen we vragen we aan mensen met dementie, mantelzorgers, professionals, dienstverleners die betrokken zijn bij een dementievriendelijk initiatief naar hun ervaringen. Deze informatie gebruiken we om een raamwerk te ontwikkelen en een handleiding voor het opzetten en behouden van een dementievriendelijke gemeenschap.

In fase C testen we bij enkele gemeenten of deze handleiding in de praktijk toepasbaar is. Ook doen we aanbevelingen voor het inrichten van toekomstige dementievriendelijke gemeenschappen.

We maken in dit project gebruik van realist approach. Dit is een methode die - aan de hand van een theoretisch model - op zoek gaat naar verklaringen waarom en hoe werken bepaalde initiatieven in een dementievriendelijke gemeenschap werken, onder welke omstandigheden, voor wie en wat het oplevert. Deze methode biedt inzicht in de contextfactoren die een rol kunnen spelen, de onderliggende mechanismen en de opbrengsten ofwel uitkomsten van dementievriendelijke initiatieven en gemeenschappen.